Działka budowlana pod inwestycję

opolski, Turawa, Zawada

1 000 000 PLN

Numer oferty6091
Typ transakcjiSprzedaż
Cena1 000 000 PLN
Powierzchnia9 850 m2
Cena za m2102 PLN / m2
Typ działkibudowlana
Przeznaczenieprzemysłowo-usługowa
Długość208
Szerokość90
Typ drogiszutrowa
Forma własnościwłasność
Prąddo 100m
Wodapowyżej 100m
Gazpowyżej 100m
Położenie i wygląd działkiteren płaski
Działka budowlana pod inwestycję (opolski, Turawa, Zawada)

Zawada

Tylko w naszym biurze!

Działka nr 281/22

Nieruchomość gruntowa o powierzchni ok. 9850m2 zlokalizowana w miejscowości Zawada, która graniczy bezpośrednio z miastem Opole. W sąsiedztwie brak zabudowań, otwarta przestrzeń.

Teren objęty Miejscowym planem Zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: 4P, U - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy techniczno - produkcyjnej i teren zabudowy usługowej z urządzeniami budowlanymi i obiektami towarzyszącymi.

Działka o nieregularnym kształcie, posiada przybliżone wymiary: szerokość 90m x długość 208m.
Media: energia elektryczna: linia wysokiego napięcia do 15kV; wodociąg, kanalizacja w odległości ok. 500m.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego jako 1P,U , 2P,U , 3P,U i 4P,U
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania:
1. Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy techniczno - produkcyjnej i teren zabudowyusługowej z urządzeniami budowlanymi i obiektami towarzyszącymi. 2. Przeznaczenie uzupełniające: mieszkania funkcyjne, sieci i obiekty infrastrukturytechnicznej, wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
3. Warunki użytkowania i zagospodarowania terenu:
1) układ wewnętrznych dróg dojazdowych na terenach lub działkach, nie oznaczonych na rysunku planu, winien być połączony z drogami wewnętrznymi klasy dojazdowej ogólnodostępnymi,
oznaczonymi symbolem KDDw lub z drogą wewnętrzną klasy lokalnej, ogólnodostępną,
oznaczoną symbolem KDLw;
2) należy zapewnić utwardzone miejsca postojowe na terenie lub na działce w ilościach
określonych w § 18 ust 3;
3) przeznaczenie uzupełniające o funkcji mieszkaniowej winno być realizowane jako lokal
mieszkalny dla właściciela lub zarządcy obiektu;
4) tereny i budynki winny być dostosowane do korzystanie przez osoby niepełnosprawne;
5) zakazuje się budowy wolnostojących garaży dla samochodów, nakazuje się realizację garaży
wbudowanych w budynki usługowe;
6) ustala się wszystkie połączenia sieciowe jako podziemne; zaleca się wbudowanie urządzeń
technicznych w budynki;
7) zakazuje się wznoszenia budowli technicznych, w szczególności zbiorników oraz urządzeń
wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100
kW;
8) nakazuje się zachować i chronić istniejącą zieleń; przy nasadzeniach zieleni nakazuje się dobór
rodzimych gatunków roślin, które powszechnie występują w miejscowym środowisku;
9) dopuszcza się, przy zachowaniu wymogów przepisów odrębnych, przekrywania cieków
i rowów kolidujących z planowanym zainwestowaniem.
4. Parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy techniczno produkcyjnej:
1) ustala wskaźniki zabudowy:a) wskaźnik zabudowy działki lub terenu do 60%,b) nie ustala się intensywności zabudowy działki lub terenu,c) wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej co najmniej 5 %;
2) ustala się gabaryty zabudowy:a) wysokość budynków przeznaczenia podstawowego nie może przekroczyć 2 kondygnacjinaziemnych i wysokości 15,0 m,b) wysokość budynków towarzyszących nie może przekroczyć 1 kondygnacji naziemneji wysokości 5,0 m z tolerancją 10%;
3) ustala się formę i cechy budynków:a) dachy płaskie, a także dachy spadziste dwuspadowe lub czterospadowe, o symetrycznymkącie nachylenia połaci 300- 400, z tolerancją 20%, nawiązującym do sąsiedztwa,b) rodzaj pokrycia dachu winien być dostosowany do geometrii i formy dachu oraz funkcjibudynku.
5. Parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu dla usługowej ustala się jak w § 32,ust.4 pkt 1, 2 i 3;

Nie zwlekaj, zadzwoń lub napisz do mnie już teraz, umów się na osobistą prezentację. Cena do negocjacji!

Doradca ds. nieruchomości odpowiedzialny za ofertę Dawid Kołpak, kontakt: 789 233 799, mail: dawid.kolpak@brokerhouse.pl, pod nadzorem licencji 11486. Pozostałe oferty na www.brokerhouse.pl

Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.


BIURO BROKER HOUSE NIERUCHOMOŚCI, SPRZEDAŻ, WYNAJEM DOMY, MIESZKANIA, POWIERZCHNIE KOMERCYJNE OPOLE, WOJ. OPOLSKIE--- POŚREDNICTWO KREDYTOWE---ul. Sempołowskiej 1, Opole. Kontakt: 77/ 441 27 22.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE Z DORADCĄ KREDYTOWYM BROKER HOUSE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRY BEZPŁATNIE SPRAWDZI TWOJĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ ORAZ PORÓWNA OFERTĘ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W BANKACH.

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
Informacje
Wypis z planu zagosp.
opolski, Turawa, Zawada

Kontakt